Цветовете като вътрешно огледало на характера

Цветовете като вътрешно огледало на характера
13 декември 2021

В кои периоди от живота си се характеризираме с черно, жълто, зелено?

Как чрез цветовете може да опознаем себе си и света около ни?

Носят ли нюансите щети върху нас? С кой цвят ни възприемат останалите?

На всички тези въпроси могат да се дадат отговори, като разгледаме отделните им специфики и на какви душевни елементи отговарят.

 

 

 

ТОН "СИ"БЯЛО


Белият цвят винаги е бил свързван с чистота, невинност и наивност. Човек, „носещ“
белия цвят в себе си, е смирен, с лек дух и натура, безпристрастен, когато
обстоятелствата го изискват, но иначе силно емпатичен и разбиращ болката на хората,
без значение дали са му близки, или не. Той често е готов на саможертва в името на
останалите или на справедливостта, но трябва да внимава някой да не злоупотреби с
тази добрина.
Езотериката казва, че човек не може да е само в състояние на бяло, тъй като то е като
платно, на което са нужни тоналности, за да придобие индивидуалност.
Белият цвят влияе върху ендокринната система, зрителната система, изравнява
настроенията, прочиства тяло от токсини, облекчава стреса. При предозиране
причинява раздразнителност и умора.

 ТОН "ДО" - ЧЕРВЕНО

Притежателите на червена аура и душевност са пламенни натури, енергични, весели и активни. Обичат да доминират и надделяват над останалите. Страстни са в желанията и преследването на целите си. Червеният цвят е символ на кръвта и огъня, затова носи и своите отрицателни страни, като проява на агресия, избухливост или плашеща грубост. Хората с червен цвят често се сблъскват с вътрешни конфликти и нехармоничност. Трудно приемат чуждото
мнение или съвети, изпитват нужда от вниманието на околните.
Червеното влияе благоприятно на кръвоносната система и кръвното налягане, като го повишава, ако е ниско. Предозирането с употребата му обаче предизвиква умора, изостряне на нервите и гняв, затова е препоръчително да се балансира с други, по- спокойни тонове.

 

ТОН "РЕ" - ОРАНЖЕВО

 

  Оранжевите хора се отличават с весели, безстрашни и любопитни характери. Те са щастливи по природа, обичат да дават и сияят от това. Често са двигатели на нови проекти и дейности, бликащи от креативни идеи. Не одобряват пасивността и скуката. Понеже са твърде енергични, им е трудно да се застоят дълго време на едно място, затова не очаквайте да пиете дълго кафето си с тях. Определят се като честни, истински, не правят интриги или фалшиви игри нито със себе си, нито с околните. Негативното е, че занимаването с много дейности едновременно може да доведе до грешки. Така не развиват уменията си в дълбочина, а покриват само повърхностни знания, които във времето не водят до желания резултат. Затова вероятността от разочарования е силна. Оранжевият цвят влияе благоприятно на дихателната система, белите дробове, гърлото, епилепсията, настинка. Прекаляването води до нервност.

 

 

ТОН "МИ" - ЖЪЛТО

 

Точно като слънцето, така и носителите на жълтия цвят пленяват и стоплят всички с чистите си лъчи и нестихваща енергичност. Те са със силна воля, гостоприемни и решителни хора. Активни и интелигентни, обичат да постигат целите си, като същевременно разширяват хоризонта си по различни начини. С лекота достигат до дълбоки познания. Съпричастни са към проблемите на заобикалящите ги, поради което понякога ги използват за лична изгода.
Жълтият цвят отговаря за физически проблеми, свързани с очите, като късогледство и отпуснати клепачи, както и със стомашно-чревния тракт и панкреаса. При предозиране с употребата му може да се стигне до причиняване на киселини, стагнация на жлъчката и раздразнителност.

 

 

 

ТОН "ФА" - ЗЕЛЕНО

 Зеленият цвят е може би най-съвършеният, защото той успокоява нервната система и зрението на всички нива. Около него преобладава концентрация, спокойствие, мир и приемане на обстоятелствата. Той е и единственият цвят без предозиране, което го прави повече от ценен. Затова, досущ като природата, хората, носители на зелено, са искрени, чисти, миролюбиви, избягващи спорове, пълни с баланс и хармония, търсещи душевен покой. Те са честни със себе си – качество, което е огромна рядкост. Неслучайно ги очаква голям успех, а околният свят се чувства комфортно в тяхната компания. Освен ползите върху зрението и нервната система, зеленото е благоприятно и за психичното здраве. Понижава кръвното налягане.

 

 

ТОН " СОЛ" - СИНЬО
Синият цвят се води студен и на моменти тази студенина и хладнокръвие се проявяват
и при хората със синя аура. Въпреки това на тях може да се разчита, защото те са
надеждни, отговорни, сериозни, не толерират лъжите и евтиното поведение. Спокойни
и приятни, винаги са готови да подкрепят другите, да анализират аналитично и да
дадат добър съвет. Сериозни са в деловите среди, а в приятелските отношения трудно
допускат близост, топлина и интимност.
Синьото влияе позитивно върху дишането, гърлото, белите дробове, костната тъкан.
Освен това намалява апетита. Предозирането е свързано с тежест в мускулите, в
стомаха и корема. Също така образува камъни в жлъчката.
Светлият му еквивалент носи романтична нотка, дори откъснатост от реалността.

                                                                                                                   

 

Такива хора са мечтатели, реят се леко в сънищата 

и копнежите си, общуват лесно, разпространяват късмет и са много интересни. Не приемат проблемите на сериозно, поради което понякога не вдъхват доверие в останалите, тъй като си мислят, че живеят високо в облаците. Но това е, защото
светлите, като небето, хора се стремят да облекчат личните си трудности и тежки емоции.
Светло синият цвят намалява температурата, главоболието и служи като цялостно болкоуспокояващо. При предозиране обаче може да се получи меланхолия, депресия, конвулсии, страх, съдови спазми и панически атаки.

 

 

ТОН "ЛА" - ЛИЛАВО
Хората с лилав характер са артистични, чаровни и не крият емоциите си. За тях всичко
изглежда мистично и извън този свят. Проявяват състрадание, лесно влизат в обувките
на другите. Интересното при тях е, че въпреки че са феерични, едновременно с това
имат навика да поставят всичко в ред.
Лилавото вдига вибрацията на другите цветове, като ги подрежда в синхрон. Лилавата
зона е като влизане в дълбок океан - докато се гмуркаш навътре, животът може да се е
променил.

Възстановява нервната система, бъбреците, мозъка. Повишава активността. Но
постоянното задълбаване може да доведе до стрес или депресивно състояние.
Предозирането причинява меланхолия, депресия и апатичност. Затова, ако отчетете
загуби, веднага излезте от лилавата зона.

 

 

Поръчайте своя наниз https://bit.ly/3XYzPLA

поръчайте своя цветен код и музика https://bit.ly/3VQm43D

поръчайте своя наниз, музика и аромат  https://bit.ly/4aNvVLJ

пърочайте своя аромат https://bit.ly/4cKk1UT

 

..................................................................

COLOURS AS AN INNER MIRROR OF OUR CHARACTER
In which period of our lives do we describe our vibration as black, yellow, or green?
Through colours, how can we become well acquainted with ourselves and the world around
us? Do different shades cause us any damage? What colour do others perceive us as? All
these questions can be answered by learning the individual specifics of each colour and what
soul element they correspond to.
WHITE
The colour white has always been associated with purity, innocence, and being
blindly trustful. A person "carrying" the white in themselves is humble, light-spirited, and
good-natured. Unbiased when circumstances demand it, but otherwise very empathetic and
understanding of other people's pain, whether they are close to them or not. That person is
often willing to sacrifice for the sake of others or justice, but they must be careful not to
abuse this benevolence. Esotericism says that one cannot be in a state of white alone, because
it is like a canvas that needs colour in order to acquire individuality. The colour white affects
the endocrine system, the visual system, balances moods, cleanses the body of toxins, and
relieves stress. In the case of an overdose, it causes irritability and fatigue.

RED
People who have a red aura and spirit are fiery, energetic, cheerful, and active. They
like to dominate and prevail over others. These people are passionate about their desires and
their goals in life. The red colour is a symbol of blood and fire, so it also has its downsides,
such as aggression, quick-temper, and terrifying coarseness. People symbolised by that colour
often face internal conflicts and disharmony. They find it difficult to accept other people’s
opinions or advice, but they need attention from others. Red has a beneficial effect on the
circulatory system and blood pressure, increasing it if it is low. However, overdosing causes
fatigue, aggravated nervousness, and anger, which is why it’s recommended to balance it
with other, calmer tones.

ORANGE
"Orange" people are characterised by their cheerful, fearless, and curious
personalities. They are happy by nature, and they love giving, thus they shine. They are full
of creative ideas and are often the driving force behind new projects or activities. They do not
approve of passivity and boredom. Since they are too energetic, it’s difficult for them to stay
in one place for a long time, so do not expect to drink your coffee for a prolonged time with
them. They define themselves as honest and true people. They do not engage in intrigues or
play with others or themselves. The downside is that doing many things at the same time can
lead to mistakes. Thus, they do not develop their skills in depth but only acquire superficial
knowledge, which, over time, does not lead to the desired result. That’s why there is a strong
possibility of disappointment. The orange colour benefits the respiratory system, the lungs,
the throat, epilepsy, and colds. Excessive use leads to nervousness.
YELLOW
The bearer of the yellow colour, like the sun, captivates and warms everyone with its
pure rays and endless energy. These people have a strong will. They are hospitable and
determined. They are active, intelligent, and like achieving their goals while expanding their
horizons in different ways. They acquire deep knowledge easily. They are sympathetic
towards the problems of those around them, which is why sometimes people take advantage
of them and use them for personal gain. The yellow colour is responsible for physical eye
problems, such as myopia and sagging eyelids, as well as problems related to the
gastrointestinal tract and pancreas. Overdosing can cause heartburn, bile stagnation, and
irritability.
GREEN
Green is probably the most magnificent colour because it calms the nervous system
and the vision at all levels. Concentration, peace, calmness, and acceptance of circumstances
prevail around it. It’s also the only colour with which one cannot overdose, so it’s more
valuable than most. Hence, just like nature, people “thouched” by the green colour are
sincere, pure, peaceful, avoiding controversy, full of balance and harmony, seeking serenity.
These people are honest with themselves - a very rare virtue. It is no coincidence that great
success awaits them, and the world around them feels comfortable in their company. Aside
from its benefits for vision and the nervous system, the colour green is also beneficial for
one's mental health. It lowers blood pressure.
BLUE
Blue is generally thought to be a cold colour, and sometimes that coldness and
composure are manifested in people with a blue aura. However, these people can be trusted
because they are reliable, responsible, and serious. They do not tolerate lies or loose
behaviour. They are calm and pleasant, always ready to support others. They have analytical
skills, therefore they can give others good advice. They are serious in business circles, and in
friendly relations, they find it difficult to let intimacy and warmth in. Blue has a positive
effect on respiration, throat, lungs, and bone tissue. It also reduces the appetite. Overdose is

associated with heaviness in the muscles, stomach, and abdomen. It might also form
gallstones.
LIGHT BLUE
Unlike dark blue, its light equivalent has a romantic note, even a disconnection from
the world. Such people are dreamers. They wander with ease in their dreams and longings.
They communicate easily, spread good luck around themselves, and are very interesting.
These people do not take problems seriously, which is why sometimes others find it difficult
to trust them and consider them as people who have their heads in the clouds. Yet, that’s only
because people who are bright like the sky seek to soothe personal dilemmas and difficult
emotions. The light blue colour reduces fever, headaches and serves as a general pain
reliever. However, overdosing can lead to melancholy, depression, convulsions, fear, vascular
spasms, and panic attacks.
PURPLE
People with purple personalities are artistic, charming, and do not hide their emotions.
Everything to them seems mystical and out of this world. They show compassion and they
step into other people’s shoes easily. The interesting thing about them is that, despite being
enchanting, they also have a habit of putting everything in order. Purple raises the vibration
of other colours by syncing them. The purple zone is like entering the deep ocean; while you
are diving in, life might change. It restores the nervous system, kidneys, and brain. It
increases activity. But constant deepening can lead to stress or depression. Overdosing causes
melancholy, depression, and apathy. Therefore, if you suffer a loss, get out of the purple zone
immediately.

 

Additional notes:
Our inner aura is the characteristic that our name has. The name has its own rainbow. Each
letter has its own colour. So, having more than one letter with a specific colour might lead to
the effects mentioned as overdosing.

Блиц "Над 55"

Смиляна Захариева: Аз съм любимата баба Жената с най-мощния глас на планетата прави бижута и аромати от... музика

прочети още

Списание оосем

Вълшебна песен, наниз и ухание Създадени от гласовитата Смиляна да умиротворяват и насищат живота ни с радост и сполуки

прочети още

Списани Осем

Наниз от мелодията на живота ти Гласът на планетата – Смиляна Захариева, ниже гривни с индивидуалния цветен код на човек, който ни припомня нашата най-дълбока същност

прочети още

Смиляна, жената с най-мощния глас в света, прави бижута от музика Жената Днес

Смиляна Захариева е жената с най-мощния глас на планетата. Гласът й е звучал не само у нас, но и в Сакре Кьор в Париж, в древния пустинен град Петра в Йордания, в свещения храм Тара в Ирландия.

прочети още

В детството ми се научих да получавам обич и топлина от баба ми Смяда

В детството ми се научих да получавам обич и топлина от баба ми Смяда, на която съм кръстена. А комбинацията от две имена - нейното Смяда и на майка й Малана се образува звънкото Смиляна.

прочети още

Уханието на личното име Рецепта за ползване

Музиката разкри нови неподозирани допирни точки до съзнанието. След като чрез способите й достигнахме до цветната схема и музика, заедно с ароматерапевти създадохме ароматния проект" Ухание от музиката". Вечерното ползване на аромата оформи съставките и подбора на парфюмните масла.

прочети още

Запознанство с Квадратът на Питагор нумерологичният ключ на душата

Приятното ми запознанство с Квадратът на Питагор нумерологичният ключ на душата, приятна статия за многохилядната публика страницата Повече за интерсения прочит за "Бижута от музиката" и теми разширяваще съзнанието ни, може да прочетете в https://5itagor.com

прочети още

Тайнството на личната мелодия

МУЗИКАТА - тайното докосване до душата.

прочети още

Наниз от мелодията на живота ти

Наниз от мелодията на живота ти Гласът на планетата – Смиляна Захариева, ниже гривни с индивидуалния цветен код на човек, който ни припомня нашата най-дълбока същност

прочети още

Музиката в името ни

Музиката в името ни, пряка връзка със спокойното детство.

прочети още

Магията на името

Името, то е нашата визитка, нашия спомен, нашата връзка в онова време, за което нямаме реален образ.

прочети още

Певицата Смиляна Захариева постигна невероятните 143.8 децибела!

Стриктните изисквания на Гинес не отказаха българката с най-мощния глас

прочети още

Смиляна Захариева пее с рекордна за света сила на Живо пред "Списание 8 !

Смиляна Захариева пее с рекордните 130 децибела! Срещнете я на "Списание 8 НА ЖИВО"!

прочети още

Музиката - дълбоката връзка към спомените и подсъзнанието

Връзката с подсъзнанието е във властовите възможности на музиката. Сложна тема с красива връзка към спомените.

прочети още

Живи музикални предмети

Чрез музикално-математическият алгоритъм се разкриват неподозирани нови възможности – послания и истини, цветове, музика, аромат скрити в личното ни име. В наши дни все по-често говорим за енергия, вибрации, вътрешна творческа посока. Като музикант открих, че в музиката се крие ключ с огромна енергия. Източник, извиращ от самите нас. 

прочети още

Живи предмети

Живи предмети В наши дни все по-често говорим за енергия, вибрации, вътрешна творческа посока. Как да ги открием, да ги увеличим по естествен начин, да сме смели и креативни ?

прочети още

Живата енергия от името

Живата енергия от името е продукт от точния алгоритъм и познания на музиката

прочети още